Thuộc Bộ: 里[LÍ] 灬[HỎA]
Âm ON : コク
Âm KUN : くろ くろ.ずむ くろ.い
Cấp độ : N4
Cách nhớ
Cánh đồng(田) bị đốt cháy và đất trở nên(土) đen

KANJI LIÊN QUAN