Thuộc Bộ: 自[TỰ] 畀[TÝ]
Âm ON : ビ
Âm KUN : はな
Cấp độ : N2
Cách nhớ
Tự mình ra cánh đồng chắp tay lên mũi chẳng biết để làm gì

KANJI LIÊN QUAN