Gia đình luôn là số 1
Bắt đầu giấc mơ màu hồng
Bắt đầu lại một lần nữa